İhsan Gezen Şirket Grupları
/ihsangezengrup
gezen hizmet eğitim

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Görevlisi (Ö.G.G.) kimlik kartına sahip olan kişilerin güvenlik sektöründe çalışabilmeleri için 5 yılda bir eğitimlerinin yenilenmesi gerekmektedir.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliği 19.Maddesine göre; Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre için geçerlidir.Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu,adli sicil kaydı ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Yenileme Eğitim; Silahlı Eğitim için 60 saat, Silahsız Eğitim için 40 saattir.


YENİLME EĞİTİMLERİ İÇİN GÜNDÜZ VE GECE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

Yenileme Eğitim Programı

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
  10 Saat
  Güvenlik Tedbirleri
  10 Saat
  Güvenlik Sistem ve Cihazları
  3 Saat
  Temel İlk Yardım
  4 Saat
  Yangın Güvenliği ve Tabii Fel. Müdahale Tarzı
  3 Saat
  Etkili İletişim
  8 Saat
  Kalabalık Yöntemi
  5 Saat
  Kişi Koruma
  3 Saat
  Genel Kollukla İlişkiler
  4 Saat
  Silah Bilgisi ve Atış
  10 Saat

Yenileme Eğitimleri ile ilgili 16.06.2009 tarihli genelge yayınlanmıştır.Bu genelgeye haberler başlıklı bölümümüzden ulaşabilirsiniz. Bu genelgeye göre yukarıda belirtilen program uygulanacaktır.Şu an için, 2495 sayılı yasaya tabi iken muafiyet sağlanarak 5188 sayılı yasaya uygun olarak haziran 2004 yılında kimlik kartı almış olan kişiler 31 ARALIK 2009 tarihine kadar yenileme eğitimlerini almak zorundadırlar.
Bu kişiler sınavlara 2010 yılında açıklanacak sınav takvimine göre sınava alınacaklardır.

(İLGİLİ GENELGE GEREĞİNCE 31.12.2009 TARİHİNE KADAR YENİLEME EĞİTİMİ ALMAMIŞ OLAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KİMLİK KARTLARI VALİLİKLERCE İPTAL EDİLECEKTİR.)


YENİLME EĞİTİMLERİ İÇİN GÜNDÜZ VE GECE KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

REFERANSLAR