İhsan Gezen Şirket Grupları
/ihsangezengrup
gezen hizmet eğitim

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
b) Nöroloji:Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.
d) Kulak Burun Boğaz (KBB):Güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
e) Ortopedi:Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.
REFERANSLAR